Toets je intuïtie

 

Edgar Karssing van Nyenrode Business University heeft, speciaal voor Rotary, een workshop ontwikkeld die het mogelijk maakt om mel elkaar van gedachten te wisselen over dilemma's in de eigen beroepspraktijk,

Centraal  in de workshop staat een dilemma van een deelnemer. Uitgangspunt is, dat je bij dilemma’s keuzes maakt (moet maken) om tot een uitweg te komen. Zo’n eerste keuze is vaak gebaseerd op een impuls of ingeving: op intuïtie. Aan de hand van een duidelijk stappenplan worden de afwegingen doorlopen die een rol spelen. Het gaat daarbij niet om goed-fout, maar om het wegen van factoren. De eerste ingeving wordt als het ware onderbouwd. Vandaar de titel: je toetst je intuïtie!

Als je aan deze workshop deelneemt, is het belangrijk dat je een eigen casus, een eigen dilemma, kunt inbrengen; een dilemma dat, bij voorkeur, nog niet is opgelost.

Shelterbox

 

Met betrekking tot de workshop: krijgen de deelnemers een eenvoudige casus voorgelegd waarin zij “in de schoenen van een hulpverlener komen te staan” en een keuze moeten maken aan welke slachtoffers hulp kan worden verleend.  Het is minder abstract en kan daardoor ook tot een beter begrip en grotere betrokkenheid leiden. 

Rotary Doctors

 

Rotary Doctors Nederland is in 1994 opgericht door het toenmalige Gouverneursberaad.

Dat betekent dat wij eerder dit jaar in Nijkerk ons 25 jarig jubileum (intern) hebben gevierd.

Het blijft voor ons van groot belang om binnen de Rotary gelederen goede naamsbekendheid te onderhouden, dit soort gelegenheden zijn daar zeer geschikt voor om aan belangstellenden clubs en hun leden uit te leggen wat RDN is en wat we doen, en vooral ook hoe we dat doen.

Kort gezegd sturen we artsen als vrijwilliger (dus onbezoldigd) voor max 6 weken naar 1 van onze projectlocaties (momenteel tandartsen cs in Ethiopie, huisartsen en specialisten in Kenia) waar we veel lokale mensen kunnen helpen, maar waar we bovenal ook proberen de lokale collega’s praktisch op te leiden en te trainen om deze zorg zelf te kunnen (blijven) verlenen. Dat houdt nadrukkelijk in dat we  nooit eindeloos op dezelfde locatie verblijven. Ons doel voor dit soort districtsbijeenkomsten is het vinden van enthousiaste clubleden met een medische achtergrond, die wel eens een uitzending willen meemaken en het vinden van clubs die ons (financieel) willen helpen eea te blijven doen. Om voor uitzending in aanmerking te komen is een geldige BIR  registratie in Nederland een minimum eis.

Water en sanitiatie

 

Vanaf 2012 hebben 96 door de Rotary Foundation gesteunde studenten, uit 31 verschillende landen, hun masterstudie kunnen afronden aan het wereldvermaarde en toonaangevende instituut voor water educatie: IHE Delft.

Er is geen betere en effectievere manier om watermanagement wereldwijd te verbeteren, dan door de volgende generatie op te leiden. Zij zijn het die het verschil gaan maken. Tot nu zijn ook al 11 van deze 96 studenten cum laude afgestudeerd, en 80% van hen is terug gekeerd en werkt in de watersector.

Voor iedere 18 maanden durende MSc opleiding, is een Rotary Scholarship Global Grant nodig van € 50,000.-. 

End Polio Now

 

Met Polio plus is een immense inspanning op gang gekomen om polio met succes heel ver terug te dringen. Onder leiding van de WHO en met steun van Rotary  hebben de landen van de wereld zich ingespannen om zover te komen. In de workshop wordt informatie gegeven om een indruk te krijgen over deze immense operatie. Daarnaast wordt met een kritische blik gekeken naar de drempels en uitdagingen die de vaccinatie en de vaccins omringen.

RLI

 

Het streven van het RLI id de kennis over Rotary i District 1550 te versterken, onze leden te inspireren en in beweging te zetten. Dit doen we op een interactieve manier, door kennis, informatie en leidinggevende aspecten te vergaren krijgt het lidmaatschap van Rotary meer betekenis. Tijdens drie zaterdagen nemen ervaren Rotarians de deelnemers mee in allerlei interessante zaken, ideeën en voorbeelden van andere Rotaryclubs. Met als eindopdracht een praktische en creatieve groepsopdracht gericht op versterking van jouw eigen club. Iedereen die zich actief wil inzetten is dan ook van harte welkom.